Protože Phase má příběh

Víte, odkud pochází sedačky Phase? Pokud byste typovali některou z anglosaských provincií, uvízli byste v marketingovém konceptu mladého slovenského producenta sedaček Martina Durase z Trenčína.

Řemeslná tradice, nadání obchodovat a kreativní značka

Víte, odkud pocházejí sedačky POHODLÍ PHASE? Pokud byste podle názvu tipovali některou z anglosaských proveniencí, zjistili byste, že ve skutečnosti jde o marketingový koncept mladého slovenského producenta sedaček Martina Durase z Trenčína. Takže pokud jste tipovali, že POHODLÍ PHASE pochází od renomovaného a spolehlivého výrobce ze Slovenska, měli jste pravdu. Za úspěchem značky POHODLÍ PHASE stála obrovská touha Martina Durase zajistit odbyt sedaček pro továrnu svého otce a jeho důslednost ve snaze odlišit se. Vložená energie v krátké době přinesla ovoce v podobě růstu obchodní sítě a nástupu na národní scénu.

Za samotným názvem PHASE stojí dílo náhody a chytrá úvaha v té době začínajícího mladého obchodního talentu. Martin Duras se vznikem značky v roce 2007 předvídavě vzepřel dobové depresi z příští finanční krize. Důslednost v marketingu v krátké době přinesla ovoce v podobě růstu prodeje a obchodní sítě.

Na začátku byla Martinova víra v kvalitu produkce otcových sedaček, prověřenou náročnými západoevropskými zákazníky. Následně se přidala otázka „Jak prodávat tuto výjimečnou kvalitu tak, aby ji každý poznal na první pohled či poslech?“ Aby mladý producent přesvědčil na první pokus každého, podvědomě hledal foneticky pěkné, krátké, úderné, ale cizokrajně znějící slovo. Možná proto, že ho v podvědomí hnala mladická touha být světový.

Položil si na stůl anglicko-český slovník, tak jako kdysi Reuben Mattus – majitel značky Häagen-Dazs – mapu Dánska, když vymýšlel jméno pro své zmrzliny. Polský emigrant v New Yorku pod tlakem konkurence v roce 1961 vymyslel slovní novotvar. Je tomu tak. Název Häagen-Dazs neznamená nic a skládá se ze slov, která neexistují.

I Martin Duras o 46 let později hledal slovo, které nic neznamená. Podvědomí ho vedlo a dovedlo ke slovu „phase“. Možná to způsobilo podvědomí a možná kouzlo nechtěného. Paradoxně, my už dnes víme, že PHASE může mít a má i svůj obsah.

Ne nepodstatnou a důležitou podmínkou pro vznik značky je vztah Martina Durase k designu, módě a ke kráse obecně. Bez tohoto lidského citu by nábytek POHODLÍ PHASE nemohl existovat. Snaha vnést krásu a pohodlí do každé domácnosti je hnacím motorem Martina Durase. Krása sedaček či postelí podle POHODLÍ PHASE však není jen tím, co se líbí lidem na pohled neboli vizuálním zážitkem. Krása je všechno, co lahodí zraku, co vzbuzuje obdiv, vyvolává nadšení, uznání či oblibu. Krása je dobro.

Sedačka je kolektivní výtvor mnoha lidí. Vznikla asi z potřeby lidí změkčit si život. Výroba sedaček a výsledné produkty slouží lidem k odpočinku a pohodě. Přitom práce všech, kteří se podílejí na procesu vývoje, výroby a prodeje sedačky, je namáhavá a složitá. Sedačka vzniká postupně jako stavba. V potřebných časových úsecích se krok po kroku posouvá z kreativní etapy vývoje do fáze výroby až k distribuci a období užívání.

Pracuje na ní pět mistrů tradičních řemesel: truhlář, krejčí, čalouník, kožař a dnes už i elektrikář. Ale jsou v ní zakódovány i další dovednosti tvůrčí práce designérů, konstruktérů, technologů, ekonomů, manažerů, projektantů, dělníků, režijních pracovníků, počítačových expertů, techniků a dalších nových povolání. Každá fáze je důležitá. Každá fáze vytváří celek. Na každé fázi extra záleží. Výsledná krása a užitek sedaček POHODLÍ PHASE je výsledkem mnoha důležitých fází tvůrčí a kvalitní práce.

Příběh značky POHODLÍ PHASE má kořeny v obci Selec v pohoří Považského Inovce, jen 15 kilometrů od Trenčínského hradu. Uprostřed slovenské přírody, pod vrchy Velký Inovec a Palúch, sídlí obec, v níž místní obyvatelé již od konce 19. století vyráběli dřevěné nádobí a vařečky. Po druhé světové válce v roce 1945 se mnozí z nich rozhodli spojit, změnit domácí výrobu na tovární a postavili si malou halu – vařečkárnu. Ta zanikla v polovině devadesátých let 20. století. Na krátké období byla fabrička zavřená, ale začátkem tisíciletí, v roce 2002, bývalou vařečkárnu převzal krejčí – zastánce té nejvyšší kvality, inovátor čalounických střihů – Miroslav Duras.

V té době už ostřílený a 17letou praxí vytrénovaný praktik se pouští do realizace vlastního snu. A tak k základu skvělého zpracování dřeva, zakódovaného u místních mistrů, přidal fortel čalounického řemesla. Fabričku rozšířil o další výrobní haly. Od začátku vyráběl a prodával vlastní design a produktové řady sedacího nábytku do zahraničí. Úspěšné období růstu přerušila finanční krize, která začala v roce 2008 a firmě způsobila také ztrátu západoevropských trhů.

Shodou okolností rok před tím – v roce 2007 – přebírá pomyslnou štafetu rozvoje Durasův syn Martin. Netušíc, jaká pohroma v podobě finanční krize a následného snížení všeobecné spotřeby na něj v nejbližším období čeká, ještě ani ne dvacetiletý, přichází s konceptem vybudování vlastní prodejny s aktivní podporou prodeje, a nakonec i s konceptem vlastní značky. Pod značku postupně přešel také design a vývoj. Sledování nových trendů, analýza zákaznického chování a důraz na zákaznický servis posouvají POHODLÍ PHASE na symbolický trůn mezi slovenskými a českými značkami výrobců sedacích souprav.